Грешка
  • Шаблонът за този изглед не е на разположение. Моля свържете се с администратора на сайта.

За нас

 

Инфрастрой" ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания.  Дружеството осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

 

Форма и органи на управление:
Дружеството е с ограничена отговорност. Фирмата е с 100% общинско участие, управлявана от управител.

  Основна дейност на фирмата:
Проектиране и строителство на жилищни и стопански  обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населените места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината.

 

 „Инфрастрой”ЕООД  изпълнява  следните дейности:

  

  • Доставяне на вода на потребителите

  • Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи

  • Присъединяване на крайните потребители чрез СВО и СКО към ВиК мрежи и системи

  • Производство на варобетонови и бетонови разтвори

  • Услуги багер

  • ВиК Услуги на населението

  • Транспортни услуги

  • Строително монтажни работи