info@infrastroi-eood.com

0878862053

Често задавани въпроси

Проверете тоалетното казанче за течове. Вземайте по-кратки душове. Инсталирайте водоспестяващи душове или ограничители на потока. Ограничете до минимум поливането с питейната вода. Спирайте водата, докато си миете зъбите. Спирайте водата, докато се бръснете. И други ...

Почти цялата вода на Земята е в океаните. Повечето прясна вода е в лед. Само 3,5 процента от водата на Земята е прясна - тоест с малко соли в нея. Можете да намерите сладка вода на Земята в нашите езера, реки и потоци, но не забравяйте подземните води и ледниците. Над 68 процента от прясната вода на Земята е заключена в лед и ледници. А други 30 процента са в подпочвените води. От колко общо количество вода дневно се нуждаете? За здрави хора средната дневна вода за мъже е около 15,5 чаши, а за жени около 11,5 чаши. Това може да означава, че имате нужда само от четири до шест чаши обикновена вода, в зависимост от други източници на течности като кафе, чай, сок, плодове и зеленчуци.

Вижте по-долу в секцията "СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ"

За нас

Кои сме ние?

„Инфрастрой” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания. Дружеството осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители.

Виж повече

Нашата цел.

Основна дейност на фирмата: Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населените места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината.

Молим питейната вода да не бъде разходвана нецелесъобразно за дейности, които нямат неотложен характер.

 

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,

През последните седмици сме изправени пред температури, често надвишаващи 40 градуса през по-голямата част от денонощието. Това предполага повишена консумация на вода. За съжаление това в комбинация с продължителния период без валежи, води община Брацигово към очертаващи се проблеми с водоснабдяването в част от населените места.

В тази връзка молим жителите на община Брацигово да подхождат разумно и пестеливо при разходването на питейна вода.

Молим питейната вода да не бъде разходвана нецелесъобразно за дейности, които нямат неотложен характер.

Нека всички заедно положим усилия за разумното, целесъобразно и добросъвестно разходване на водните ресурси!

Въвеждането на режим на водата не би решил проблема, тъй като след всяко спиране на водата и пускането й това довежда до все повече аварии. След многократни срещи и разговори с управителя на „Инфрастрой“ ЕООД гр. Брацигово се взе решение, че ще се доставя вода до всички населени места, без да се въвежда режим. Това не означава, че проблемът е решен. За сега по някакъв начин се контролира количеството вода подавано към всички населени места, но ако всички ние не проявим разбиране това може да доведе до още по–големи проблеми.

Обръщаме се към всички жители на Община Брацигово:

Нека всеки от нас, като съвестен гражданин, прояви разбиране и пести и разходва наличната вода целесъобразно. 

 

 

 

Благодарим за проявеното разбиране и съдействие!