Решение на Общински съвет гр.Брацигово - Обявява конкурс за избор на управител на "Инфрастрой" ЕООД

 

 

Решение на Общински съвет гр.Брацигово - Обявява конкурс за избор на управител на "Инфрастрой" ЕООД

 

 

 

Моля, изтеглете прикачения файл в PDF формат.