На 19.07.2021 г. и 20.07.2021 г. ще се извърши хиперхлориране на водата в Ниска зона на гр. Брацигово и водата няма да е годна за пиене.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с ремонтни дейности на напорен резервоар и възстановено водоподаване на Ниска зона гр. Брацигово
На 19.07.2021 г. и 20.07.2021 г.  ще се извърши хиперхлориране на водата в Ниска зона на гр. Брацигово и водата няма да е годна за пиене.
 

 

Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!