Режим на водоснабдяването във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука, Ви Уведомяваме, че има режим на водоснабдяването

Вода ще има в следните часове:

От 08:00ч. до 10:00ч.

От 18:00ч. до 20:00ч.

Водата е хлорирана и не е годна за пиене.

 

Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!