Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Нови цени на ВиК услуги от 01.04.2022 г.

 

 

 

 

„Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово

 

 О Б Я В А

  

 

 

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

С Решение № Ц- 46/30.12.2020 г. на КЕВР и Заповед № 08/28.03.2022 г. на Управителя на дружеството се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, както следва: 

Утвърдени Цени ВиК услуги лв./куб.м без ДДС

01.04.2022 г.

Цена за доставяне вода на потребителите лв./куб.м без ДДС: 

0,945

Цена за отвеждане на отпадъчни потребителите лв./куб.м без ДДС:

0,100

 

Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.04.2022 г.