На 17.11.2022 г. ще се извърши хиперхлориране на водата в : летовище Атолука, с. Розово и с.Козарско и водата няма да е годна за пиене.

 

  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    

 

Във връзка с профилактика и почистване на водоемите и съоръженията по водопровода

На 17.11.2022 г. ще се извърши хиперхлориране на водата в: летовище Атолука, с. Розово и с. Козарско и водата няма да е годна за пиене.

 

 

 

Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!