Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

Заглавие Публикуване
РЕШЕНИЕ No Ц - 20 от 28.12.2018 г. на КЕВР 28 Декември 2018
Тръжна документация за търг за недвижим имот и решение 525 на Общински съвет гр. Брацигово. 22 Ноември 2018
Защита на лични данни 14 Ноември 2018
Качество на водата Община Брацигово 26 Юли 2018
Качеството на водата за питейни нужди с.Розово и летовище „Васил Петлешков” 23 Юли 2018
Прекъсване на водоснабдяването на 08.05.2018 от 08:00 ч. до 11:00 ч. в новия квартал на гр. Брацигово 05 Май 2018
Въвеждат се нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД в сила от 01.04.2018 г. 23 Март 2018
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА НА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО И ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИ НА „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО 23 Февруари 2018
Съобщение за прекъсване на водоснабдяването на 18.12.2017 г. от 08:30 часа 14 Декември 2017
Съобщение за прекъсване на водоснабдяването на 15.11.2017 г. от 08:00 часа 13 Ноември 2017