Грешка
  • Шаблонът за този изглед не е на разположение. Моля свържете се с администратора на сайта.

Решение на Общински съвет гр.Брацигово - Обявява конкурс за избор на управител на "Инфрастрой" ЕООД

 

 

Решение на Общински съвет гр.Брацигово - Обявява конкурс за избор на управител на "Инфрастрой" ЕООД

 

 

 

Моля, изтеглете прикачения файл в PDF формат.