Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!
Правила за защита на личните данни - Информация за бисквитките - Условия за ползване

 

 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Като отваряте и използвате този уеб сайт на Инфрастрой ЕООД, вие приемате следните условия: 

Отхвърляне на гаранции и ограничение на отговорността

Въпреки, че са положени всички грижи, за да се осигури точността на информацията на този уеб сайт, Инфрастрой ЕООД предоставя тази информация в състоянието, в което е изложена, като ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ – ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ – ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, НЕЯВНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. Вие приемате, че използвате този уеб сайт на свой собствен риск, че поемате пълната отговорност за всички разходи, свързани с използването на този уеб сайт и че Инфрастрой ЕООД не носи отговорност за никакви преки, случайни, закономерни или косвени вреди от какъвто и да било вид, възникнали от отварянето или използването от ваша страна на информацията или софтуера, предлагани на този уеб сайт или софтуерни приложения. 

Всякакви гаранции и твърдения на този уеб сайт за продукти или услуги на Инфрастрой ЕООД, които закупите или използвате, ще бъдат предмет на приетите правила и условия в договора за такъв продукт или услуга. 

Освен това, за уеб сайтове и приложения, които не са на Инфрастрой ЕООД и към които има препратка в нашия уеб сайт или се появява хипервръзка, Инфрастрой ЕООД не поема гаранции по отношение на точността или надеждността на информацията в тези уеб сайтове и не поема никаква отговорност за съдържащи се там материали, създадени или публикувани от трети лица. Освен това, Инфрастрой ЕООД не гарантира, че този уеб сайт / приложение или другите уеб сайтове / приложения, към които има връзка, не съдържат вируси или други вредни елементи. 

Авторско право
Авторското право върху този уеб сайт / приложение и авторското право върху информацията, предлагана на този уеб сайт / приложение, може да не е собственост на Инфрастрой ЕООД, а на нейните лицензодатели. Всички права запазени. Във всеки лицензиран материал се упоменава лицензодателят, който е предоставил на Инфрастрой ЕООД правото да използва материала. Софтуерът, предлаган на този уеб сайт / приложение е ГПЛ-ГНУ лиценз. Не може да се възпроизвеждат, размножават, копират, пренасят, разпространяват, съхраняват, променят или експлоатират по друг начин за каквато и да била търговска употреба без предварителното писмено одобрение от Инфрастрой ЕООД. 

Търговски марки и патенти
Всички търговски марки, имена на марки и фирмени емблеми, показвани на уеб сайта / приложението, са собственост на съответните собственици, Инфрастрой ЕООД или нейните лицензодатели и не могат да се използват по какъвто и да било начин без предварително писмено одобрение от Инфрастрой ЕООД.  Достъпът до този уеб сайт / приложение не предоставя на потребителя какъвто и да било лиценз по патенти, притежавани от или лицензирани на Инфрастрой ЕООД. 

Промени
Инфрастрой ЕООД си запазва правото да прави промени или допълнения към този уеб сайт / приложение по всяко време.