Водоснабдяване и канализация

„Инфрастрой " ЕООД осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

 

Доставяне на вода на потребителите            Присъединяване на крайни потребители към                                                                                                        ВиК мрежи              

              изкоп на канали и тръби                                           ремонтни дейности ВиК присъединяване
                                                                                                       Присъединяване на крайните потребители чрез
                                                                                                       СВО и СКО към ВиК мрежи и системи.


Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи

Прикачания:
Свали този файл (Наредба 4 от 17-08-2012 г.pdf)Наредба 4 от 17-08-2012 г.[НАРЕДБА No 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ]305 КБ
Свали този файл (Цени за присъединяване към ВиК мрежата.pdf)Цени за присъединяване към ВиК мрежата[Цени за присъединяване към ВиК мрежата]252 КБ