info@infrastroi-eood.com

0878862053

Често задавани въпроси

Проверете тоалетното казанче за течове. Вземайте по-кратки душове. Инсталирайте водоспестяващи душове или ограничители на потока. Ограничете до минимум поливането с питейната вода. Спирайте водата, докато си миете зъбите. Спирайте водата, докато се бръснете. И други ...

Почти цялата вода на Земята е в океаните. Повечето прясна вода е в лед. Само 3,5 процента от водата на Земята е прясна - тоест с малко соли в нея. Можете да намерите сладка вода на Земята в нашите езера, реки и потоци, но не забравяйте подземните води и ледниците. Над 68 процента от прясната вода на Земята е заключена в лед и ледници. А други 30 процента са в подпочвените води. От колко общо количество вода дневно се нуждаете? За здрави хора средната дневна вода за мъже е около 15,5 чаши, а за жени около 11,5 чаши. Това може да означава, че имате нужда само от четири до шест чаши обикновена вода, в зависимост от други източници на течности като кафе, чай, сок, плодове и зеленчуци.

Вижте по-долу в секцията "СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ"

За нас

Кои сме ние?

„Инфрастрой” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания. Дружеството осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители.

Виж повече

Нашата цел.

Основна дейност на фирмата: Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населените места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината.

Водоснабдяване и канализация

„Инфрастрой " ЕООД осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители. Осигурява безопасна и безаварийна работа на водоснабдителните и канализационните мрежи и прилежащите й съоръжения, гарантира безопасно и надеждно водоснабдяване до потребителите.

 

Доставяне на вода на потребителите и присъединяване на крайни потребители към ВиК мрежи              

              изкоп на канали и тръби                                           ремонтни дейности ВиК присъединяване
                                                                                                                                                  Присъединяване на крайните потребители чрез
                                                                                                                                                  СВО и СКО към ВиК мрежи и системи.


Отвеждане на отпадъчните води по канализационните мрежи
Прикачания:
Свали този файл (Нови-цени-за-ВиК-01.01.2023.pdf)Въвеждат се нови цени на ВиК услуги от 01.01.2023 г.[С Решение № Ц - 32 / 30.12.2022 г. на КЕВР и Заповед № 01/03.01.2023 г. на Управителя на дружеството се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД]25 КБ
Свали този файл (Наредба 4 от 17-08-2012 г.pdf)Наредба 4 от 17-08-2012 г.[НАРЕДБА No 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ]305 КБ
Свали този файл (Цени за присъединяване към ВиК мрежата.pdf)Цени за присъединяване към ВиК мрежата. Заповед № Ц 0005/26.06.2013 г.[Цени за присъединяване на потребителите към водоснабдителната мрежата и канализационната система на ИНФРАСТРОЙ ЕООД. Заповед № Ц 0005/26.06.2013 г.]252 КБ