Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Документи и нормативна база

Документи и нормативна база
Прикачания:
Свали този файл (rep-vik-infstroy-bratsigovo.pdf)Доклад на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово [Доклад на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.]1492 КБ
Свали този файл (draft-res-vik-infstroy-bratsigovo.pdf)Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД.[Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД.]628 КБ
Достъп по връзката (http://www.infrastroi-eood.com/website/attachments/article/7/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.doc)Цени на материали и транспортни услуги[Цени на материали и транспортни услуги]79 КБ
Свали този файл (Цени за присъединяване към ВиК мрежата.pdf)Цени за присъединяване към ВиК мрежата[Цени за присъединяване към ВиК мрежата]252 КБ
Свали този файл (Решение № ОУ-09 oт 11.08.2014 Общи условия ВиК.pdf)Решение № ОУ-09 oт 11.08.2014 Общи условия ВиК[Решение № ОУ-09 oт 11.08.2014 Общи условия ВиК]378 КБ
Свали този файл (Общи условия  за предоставяне услуги.doc)ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОРA[ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД ГР. БРАЦИГОВО]186 КБ
Свали този файл (Наредба 4 от 17-08-2012 г.pdf)НАРЕДБА No 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕ[НАРЕДБА No 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ]305 КБ
Свали този файл (Нaредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.pdf)Нaредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-бито[Нaредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели]178 КБ
Свали този файл (Закон за водите.pdf)Закон за водите в Репубика България[Закон за водите в Репубика България]1111 КБ
Свали този файл (VP_ZOP_INFRASTROI_Aktualo.doc)ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД[ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО]99 КБ
Свали този файл (5_ОБЩИ УСЛОВИЯ_ВиК_Брацигово_одобрени.pdf)Нови общи условия за предоставяне услуги в сила от 04.10.2014 г[НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ В СИЛА OT 04.10.2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД ГР. БРАЦИГОВО]324 КБ