info@infrastroi-eood.com

0878862053

Често задавани въпроси

Проверете тоалетното казанче за течове. Вземайте по-кратки душове. Инсталирайте водоспестяващи душове или ограничители на потока. Ограничете до минимум поливането с питейната вода. Спирайте водата, докато си миете зъбите. Спирайте водата, докато се бръснете. И други ...

Почти цялата вода на Земята е в океаните. Повечето прясна вода е в лед. Само 3,5 процента от водата на Земята е прясна - тоест с малко соли в нея. Можете да намерите сладка вода на Земята в нашите езера, реки и потоци, но не забравяйте подземните води и ледниците. Над 68 процента от прясната вода на Земята е заключена в лед и ледници. А други 30 процента са в подпочвените води. От колко общо количество вода дневно се нуждаете? За здрави хора средната дневна вода за мъже е около 15,5 чаши, а за жени около 11,5 чаши. Това може да означава, че имате нужда само от четири до шест чаши обикновена вода, в зависимост от други източници на течности като кафе, чай, сок, плодове и зеленчуци.

Вижте по-долу в секцията "СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ"

За нас

Кои сме ние?

„Инфрастрой” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания. Дружеството осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители.

Виж повече

Нашата цел.

Основна дейност на фирмата: Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населените места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината.

Документи и нормативна база

Документи и нормативна база

Документи и нормативна база
Прикачания:
Свали този файл (rep-vik-infstroy-bratsigovo.pdf)Доклад на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово [Доклад на КЕВР за одобряване на бизнес план на „Инфрастрой“ ЕООД, гр. Брацигово.]1492 КБ
Свали този файл (draft-res-vik-infstroy-bratsigovo.pdf)Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД.[Проектът на решение за одобряване на бизнес плана на „Инфрастрой“ ЕООД.]628 КБ
Достъп по връзката (http://www.infrastroi-eood.com/website/attachments/article/7/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.doc)Цени на материали и транспортни услуги[Цени на материали и транспортни услуги]79 КБ
Свали този файл (Цени за присъединяване към ВиК мрежата.pdf)Цени за присъединяване към ВиК мрежата[Цени за присъединяване към ВиК мрежата]252 КБ
Свали този файл (Решение № ОУ-09 oт 11.08.2014 Общи условия ВиК.pdf)Решение № ОУ-09 oт 11.08.2014 Общи условия ВиК[Решение № ОУ-09 oт 11.08.2014 Общи условия ВиК]378 КБ
Свали този файл (Общи условия  за предоставяне услуги.doc)ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОРA[ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД ГР. БРАЦИГОВО]186 КБ
Свали този файл (Наредба 4 от 17-08-2012 г.pdf)НАРЕДБА No 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕ[НАРЕДБА No 4 ОТ 14.09.2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ]305 КБ
Свали този файл (Нaредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.pdf)Нaредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-бито[Нaредба № 9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели]178 КБ
Свали този файл (Закон за водите.pdf)Закон за водите в Репубика България[Закон за водите в Репубика България]1111 КБ
Свали този файл (VP_ZOP_INFRASTROI_Aktualo.doc)ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД[ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, ГР. БРАЦИГОВО]99 КБ
Свали този файл (5_ОБЩИ УСЛОВИЯ_ВиК_Брацигово_одобрени.pdf)Нови общи условия за предоставяне услуги в сила от 04.10.2014 г[НОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ В СИЛА OT 04.10.2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД ГР. БРАЦИГОВО]324 КБ