СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

Заглавие Публикуване
На 17.11.2022 г. ще се извърши хиперхлориране на водата в : летовище Атолука, с. Розово и с.Козарско и водата няма да е годна за пиене. 17 Ноември 2022
Обява за тръжна процедура с явно наддаване. 28 Октомври 2022
Режим във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука от 04.08.2022г. 04 Август 2022
Режим във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука. 03 Август 2022
Нови цени на ВиК услуги от 01.07.2022 г. 27 Юни 2022
Нови цени на ВиК услуги от 01.04.2022 г. 31 Март 2022
Предложение на нови цени за доставяне вода, отвеждане на отпадъчни и дъждовни води на потребителите. 18 Март 2022
„Инфрастрой“ ЕООД Ви уведомява, че търси да назначи на трудов договор работници на следните длъжности: 03 Март 2022
„Инфрастрой“ ЕООД Ви уведомява, че започва да начислява лихви за просрочени задължения. 11 Януари 2022
Съобщение. На 06.12.2021г. от 10:00 ч. до 17:00 ч., временно ще бъде спряно водоподаването на абонатите в Ниска зона гр. Брацигово. 06 Декември 2021