Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ

Заглавие Публикуване
Молим питейната вода да не бъде разходвана нецелесъобразно за дейности, които нямат неотложен характер. 21 Юли 2023
Във връзка с отстраняване на авария във висока зона на гр. Брацигово, водоподаването ще бъде прекъснато до 10.07.2023 г. 09 Юли 2023
Във връзка със запушване на довеждащ водопровод и недостиг на вода ще се извърши профилактика и почистване на водоемите и съоръженията по водопровода. 27 Юни 2023
Резултати от тръжна процедура с явно наддаване. 26 Януари 2023
Въвеждат се нови цени на ВиК услуги от 01.01.2023 г. 04 Януари 2023
Обява за тръжна процедура с явно наддаване. 28 Октомври 2022
Режим във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука от 04.08.2022г. 04 Август 2022
Режим във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука. 03 Август 2022
Нови цени на ВиК услуги от 01.07.2022 г. 27 Юни 2022
Нови цени на ВиК услуги от 01.04.2022 г. 31 Март 2022