Въвеждат се нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД в сила от 01.04.2018 г.

„ ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД ГР. БРАЦИГОВО

 

О Б Я В А

 

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

            С решение № БП-Ц-02/22.03.2018г. на КЕВР и Заповед № 09/23.03.2018 г. на Управителя на дружеството се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, както следва:

 

  • Цена за доставяне вода на потребителите лв./куб.м без ДДС:
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Утвърдени Цени Одобрени Цени, подлежащи на последваща корекция
0.833 0.868 0.882 0.908
  • Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребителите лв./куб.м без ДДС:
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Утвърдени Цени Одобрени Цени, подлежащи на последваща корекция
0.111 0.109 0.110 0.111
  • Цена за пречистване на отпадъчни води на потребителите лв./куб.м без ДДС:
2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
Утвърдени Цени Одобрени Цени, подлежащи на последваща корекция
0.303 0.306 0.299 0.315

     

      Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.04.2018 г.