Обява - „Инфрастрой“ ЕООД – гр.Брацигово Ви уведомява, че търси да назначи на трудов договор водопроводчици.

 
ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД ГР. БРАЦИГОВО
ул. „Васил Петлешков“ №33, тел.03552/20-47, 21-66
 
 
О Б Я В А
 
Инфрастрой“ ЕООД – гр.Брацигово
Ви уведомява, че търси да назначи на трудов договор водопроводчици.
 
За справка и информация: на адрес в
гр.Брацигово, ул. Васил Петлешков № 33
или на телефон – 0878 86 20 58
 
 
 
 
УПРАВИТЕЛ:.................
/Иван Танев/