Съобщение към абонатите включени към новия водопровод с подменени тръби от тротоарен кран към водомерите.

 

ИНФРАСТРОЙ ЕООД – ГР. БРАЦИГОВО

 

  

СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Ви 

 

Уведомяваме: Абонатите включени към новия водопровод с подменени тръби от тротоарен кран към водомера, следва да се свързват самостоятелно. При извършване на услугата от служители на ВиК, ще се заплаща на каса такса 20 лв + цената на вложените ВиК части.

Управител Иван Танев