Съобщение за временни преустановявания на водоснабдяването от 13.07.2020 г. до 15.07.2020 г. /включително/ гр. Брацигово

ИНФРАСТРОЙ ЕООД – ГР. БРАЦИГОВОСЪОБЩЕНИЕ 

 

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване наулици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция ирехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Ви уведомяваме, че от 13.07.2020 г. до 15.07.2020 г.  временно ще бъде преустановявано водоснабдяването поради превключване на новоизграденото трасе по улиците „Георги Петков" и „ Ана Гиздова" в гр. Бацигово. 

  

Благодарим за разбирането и се звиняваме за причиненото неудобство!