КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “ИНФРАСТРОЙ” ЕООД

 

 

 

 

Конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "Инфрастрой" ЕООД със седалище гр. Брацигово, ул. Васил Петлешков №33 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

На основание взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

Решение No 97 / 29.05.2020 год. с Протокол №10 

 

 

 

 

Моля, изтеглете прикачените файловe в PDF формат (обявата и приложенията за попълване).

 

 

Прикачания:
Свали този файл (ДХ Управител Инфрастрой.pdf)ДХ Управител Инфрастрой ЕООД[ ]192 КБ2020-07-14 10:11
Свали този файл (Обява нов управител.pdf)Обява за нов управител на Инфрастрой ЕООД[ ]181 КБ2020-07-11 11:32
Свали този файл (Приложение №1.pdf)Приложение №1[ ]164 КБ2020-07-11 11:31
Свали този файл (Приложение №2.pdf)Приложение №2[ ]94 КБ2020-07-11 11:30
Свали този файл (Приложение №3.pdf)Приложение №3[ ]97 КБ2020-07-11 11:30