КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “ИНФРАСТРОЙ” ЕООД

 

 

Конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "Инфрастрой" ЕООД със седалище гр. Брацигово, ул. Васил Петлешков №33 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. БРАЦИГОВО

На основание взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

Решение No 97 / 29.05.2020 год. с Протокол №10 

 

 

 

 

Моля, изтеглете прикачените файловe в PDF формат (обявата и приложенията за попълване).