Съобщение за временно преустановяване на водоснабдяването на 27.08.2020 г. и 28.08.2020 г. в Ниска зона гр. Брацигово

ИНФРАСТРОЙ ЕООД – ГР. БРАЦИГОВО

СЪОБЩЕНИЕ 

 

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване наулици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция ирехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Ви уведомяваме, че на 27.08.2020 г. и 28.08.2020 г. временно ще бъде преустановявано водоснабдяването в Ниска зона гр. Брацигово поради превключване на новоизграденото трасе по улиците „Васил Партъчев" и „Явор" гр. Бацигово.

  

Благодарим за разбирането и се звиняваме за причиненото неудобство!