Съобщение за временно преустановяване на водоснабдяването на абонатите от 14.011.2021 г. до 16.01.2021 г. по улица "Георги Бенковски" и Висока зона гр. Брацигово на 15.01.2021 г. от 08.00 до 17.00 ч..

ИНФРАСТРОЙ ЕООД – ГР. БРАЦИГОВО

СЪОБЩЕНИЕ 

 

Във връзка с реализация на проект: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от улична мрежа на гр. Брацигово, община Брацигово - „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик" - Етапно строителство, Ви уведомяваме, че от 14.011.2021 г. до 16.01.2021 г., временно ще бъде преустановено водоснабдяването на абонатите по улица "Георги Бенковски" и Висока зона гр. Брацигово на 15.01.2021 г. от 08.00 до 17.00 ч, поради превключване на новоизграденото трасе.

 

Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!