Ще бъде извършено хиперхлориране и профилактика на 16 и 17.11.2021 г. за населените места Бяга, Исперихово и Козарско. Водата по водопроводната мрежа да се използва само за хигиенно битови нужди.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 Уважаеми жители на населените места Бяга, Исперихово и Козарско.

Предстои профилактика на довеждащ водопровод на група Бяга, включваща почистване, проверка и раздвижване на съоръжения, кранове и други. Поради това може да се получи оцветяване на водата, временни спирания на водоснабдяването, които ще бъдат не по-дълги от законосъобразните за това срокове.  

Ще бъде извършено хиперхлориране и това налага на 16 и 17.11.2021 г., водата по водопроводната мрежа да се използва само за хигиенно битови нужди.

 

Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!