„Инфрастрой“ ЕООД Ви уведомява, че започва да начислява лихви за просрочени задължения.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 Уважаеми жители на община Брацигово   

„Инфрастрой“ ЕООД Ви уведомява, че започва да начислява лихви за просрочени задължения на потребителите на водоснабдителни и канализационни услуги, за фактури неплатени в 30 дневен срок от датата на издаване, съгласно Общите условия на ВиК Оператора.