„Инфрастрой“ ЕООД Ви уведомява, че търси да назначи на трудов договор работници на следните длъжности:

 

 

 О Б Я В А   

 

„Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово

Ви уведомява, че търси да назначи на трудов договор работници на следните длъжности:

1.Багерист за управление на комбиниран багер.

2. Водопроводчик външно водоснабдяване – 2 броя

3. Отчетник измервателни уреди.

4. Организатор работа с клиенти за просрочени вземания.

 

За справка и информация: на адрес в

гр. Брацигово, ул. Васил Петлешков No 33

или на телефон – 0895 95 95 00, в работни

дни от 09:00 ч. до 16:00 ч.

УПРАВИТЕЛ:.................

/Димитър Велев/