info@infrastroi-eood.com

0878862053

Често задавани въпроси

Проверете тоалетното казанче за течове. Вземайте по-кратки душове. Инсталирайте водоспестяващи душове или ограничители на потока. Ограничете до минимум поливането с питейната вода. Спирайте водата, докато си миете зъбите. Спирайте водата, докато се бръснете. И други ...

Почти цялата вода на Земята е в океаните. Повечето прясна вода е в лед. Само 3,5 процента от водата на Земята е прясна - тоест с малко соли в нея. Можете да намерите сладка вода на Земята в нашите езера, реки и потоци, но не забравяйте подземните води и ледниците. Над 68 процента от прясната вода на Земята е заключена в лед и ледници. А други 30 процента са в подпочвените води. От колко общо количество вода дневно се нуждаете? За здрави хора средната дневна вода за мъже е около 15,5 чаши, а за жени около 11,5 чаши. Това може да означава, че имате нужда само от четири до шест чаши обикновена вода, в зависимост от други източници на течности като кафе, чай, сок, плодове и зеленчуци.

Вижте по-долу в секцията "СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ"

За нас

Кои сме ние?

„Инфрастрой” ЕООД е търговско дружество регистрирано в Агенция по вписвания. Дружеството осъществява "водоснабдителни" и ”канализационни” услуги на територията на община Брацигово на крайните потребители.

Виж повече

Нашата цел.

Основна дейност на фирмата: Проектиране и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и строителство на жилищни и стопански обекти, паркоустрояване и благоустрояване на населените места, поддръжка, ремонт, опазване и отчитане на всички съоръжения и водопроводни мрежи на територията на общината.

Нови цени на ВиК услуги от 01.07.2022 г.

 

 

 

 

„Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово

 

 О Б Я В А

  

 

 

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

С Решение № БП-Ц-8 / 09.06.2022 г. на КЕВР и Заповед № 31 / 24.06.2022 г. на Управителя на дружеството се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, както следва: 

 

  •  Цена за доставяне вода на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Утвърдени Цени

Одобрени Цени, подлежащи на последваща корекция

1.177

1.176

1.253

1.282

1.292  •  Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Утвърдени Цени

Одобрени Цени, подлежащи на последваща корекция

0.139

0.159

0.204

0.205

0.217

 Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.07.2022 г.