Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Нови цени на ВиК услуги от 01.07.2022 г.

 

 

 

 

„Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово

 

 О Б Я В А

  

 

 

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

С Решение № БП-Ц-8 / 09.06.2022 г. на КЕВР и Заповед № 31 / 24.06.2022 г. на Управителя на дружеството се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, както следва: 

 

  •  Цена за доставяне вода на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Утвърдени Цени

Одобрени Цени, подлежащи на последваща корекция

1.177

1.176

1.253

1.282

1.292  •  Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребителите лв./куб.м без ДДС:

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Утвърдени Цени

Одобрени Цени, подлежащи на последваща корекция

0.139

0.159

0.204

0.205

0.217

 Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.07.2022 г.