Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Режим във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

 

Във връзка с намаления дебит на водоизточниците на летовище Атолука, Ви

Уведомяваме, че има режим на водоснабдяването.

 Вода ще има в следните часове:

От 08:00ч. до 10:00ч.

       От 15:00ч. до 17:00ч.       

     Благодарим за разбирането и се извиняваме за причиненото неудобство!