Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Обява за тръжна процедура с явно наддаване.

 

 

О Б Я В А    

„ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД, гр. Брацигово провежда тръжна процедура с явно наддаване за продажба на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 060207.502.2014.1.1 по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик, адрес на имота: гр. Брацигово, ул. Трети март 68, ет. 1; предназначение на самостоятелния обект: инфраструктурен обект в сграда; брой нива на обект: 1; посочена в документа площ: 13.44 кв. м. Начална тръжна цена: 860 лв. Депозит за участие: 150 лв. Оглед на имота: всеки работен ден до 16.11.2022 г. от 08:00 ч. до 12:00 ч. (тел. за връзка: 0878862053). Закупуване на тръжна документация: до 16.11.2022 г., до 16:00 ч., ул. В. Петлешков 33, гр. Брацигово, срещу 36 лв. с ДДС. Заявления за участие в търга се подават до 17.11.2022 г., 10:00 ч. на ул. В. Петлешков 33, гр. Брацигово, а наддаването ще започне в 10:30 ч. в Младежкия дом, на ет. 2 в залата, в която Общински съвет – Брацигово провежда своите заседания, на адрес: ул. Христо Смирненски № 1, гр. Брацигово. За информация – тел: 0894624182.