Грешка
  • Моля да ни извините, този изглед се актуализира!

Въвеждат се нови цени на ВиК услуги от 01.01.2023 г.

 

 

 

 

„Инфрастрой“ ЕООД – гр. Брацигово

 

 О Б Я В А

  

 

 

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

С Решение № Ц - 32 / 30.12.2022 г. на КЕВР и Заповед № 01/03.01.2023 г. на Управителя на дружеството се въвеждат нови цени на ВиК услуги, предоставяни от „ИНФРАСТРОЙ“ ЕООД гр. Брацигово, както следва: 

 

 

 Утвърдени Цени ВиК услуги лв./куб.м без ДДС.

2023 г.

 

Цена за доставяне вода на потребителите лв./куб.м без ДДС:

1,155

 

Цена за отвеждане на отпадъчни води на потребителите лв./куб.м без ДДС:

0,147

  

 

 Цените са без ДДС и влизат в сила от 01.01.2023 г.